i2G Sweden AB

epost info@i2G.se

tel +46 8 5151 7030

 

 

 

Copyright 2011-2017 i2G Sweden AB

VARJE DAG

förlorar privatpersoner och företag stora immateriella värden genom förlust av USB-minnen, bärbara datorer och externa diskar. Oavsett hur den lagrade digitala informationen har förlorats (stöld eller på annat sätt) blir konsekvenserna stora för de drabbade.

 

Det ekonomiska värdet av lagringsmedierna är i allmänhet mindre än det värde de lagrade uppgifterna representerar och vars värde inte alltid kan mätas i ekonomiska termer. Kommer dessa uppgifter dessutom i orätta händer får det ytterligare konsekvenser.

 

Genom att spara er digitala information på ett hårdvarukrypterad lagringsmedia kan ni känna er trygga om olyckan ändå skulle vara framme.